Ansprechpartner: Roswitha Uhlich, Kirchweg 3, 87748 Fellheim